En sajt  för psykologisk kunskap – särskilt den som belyser och bidrar till demokratin och de mänskliga rättigheter som sammanhänger med ett demokratiskt samhälle.

Demokratin kan inte tas för given. Den finns inte för evigt enbart av egen kraft. Den kräver  vård och värn. Den kräver kunskap och aktiva människor. Demokratin finns inte bara i maktens centrum utan också i vårt nära samhälle. Om vi inte känner att vi har inflytande  i arbete och fritid, i skolan, i bostadområdet, riskerar känslan av ansvar för vårt gemensamma samhälle att urholkas.

Det snävt nationella räcker inte för att förstå demokrati. Demokratin ska ses i ett globalt perspektiv där skeenden kan synas oöverskådliga i tid och rum. Detta kräver att vi lyfter blicken och är beredda att ta ett globalt ansvar utanför det vi omedelbart ser framför oss.

Demokratin kan hotas  i vårt extremt fredliga och ombonade samhälle och passivitet och naivitet kan inte accepteras. Vi vara på vår vakt mot antidemokratiska strömningar och psykologin är då en viktig kunskapskälla.

Psykologi för Demokrati ska också bidra till att sprida kunskap om hur människan under hela sin livscykel etablerar och vidmakthåller en grundmurat demokratisk hållning.

Psykologi för Demokrati tar ställning mot rasism och främlingsfientlighet.

På Psykologi för demokrati kan förekomma poetiska eller skönlitterära inslag. Vissa av dessa kan vara satiriska, allt för att tydliggöra åsikter som inte är politiskt neutrala.

Du kan vara med genom att kommentera inlägg, skriva egna inlägg eller bidra med annat som kan publiceras på hemsidan.

Författare till texterna är Anders Fagerlund om inte annat anges.

Anders Fagerlund

 

Vem är Anders Fagerlund?

TEMAN MED TEXTER

 • Demokrati
 • Empati
 • Etik och moral
 • Fördomar
 • Främlingsfientlighet och rasism
 • Historia
 • Identitet
 • Kultur
 • Litteratur
 • Människans natur
 • Mänskliga villkor och rättigheter
 • Media
 • Mobbning
 • Ondska
 • Politik
 • Politikeryrket
 • Politisk extremism
 • Politiska biografier
 • Revolutionens psykologi
 • Samhällskritik
 • Samhällsnormer
 • Skola
 • Skola och demokrati
 • Tillit
 • ANSLAGSTAVLA

  Storebror ser dig


  Länk: http://demokratinsps...

   
  Den solidariska genen


  Länk: http://demokratinsps...

   
  Arbeta med våld


  Länk: http://demokratinsps...

   
   
  Logga in