TEMAN MED TEXTER

 • Demokrati
 • Empati
 • Etik och moral
 • Fördomar
 • Främlingsfientlighet och rasism
 • Historia
 • Identitet
 • Kultur
 • Litteratur
 • Människans natur
 • Mänskliga villkor och rättigheter
 • Media
 • Mobbning
 • Ondska
 • Politik
 • Politikeryrket
 • Politisk extremism
 • Politiska biografier
 • Revolutionens psykologi
 • Samhällskritik
 • Samhällsnormer
 • Skola
 • Skola och demokrati
 • Tillit
 • ANSLAGSTAVLA

  Storebror ser dig


  Länk: http://demokratinsps...

   
  Den solidariska genen


  Länk: http://demokratinsps...

   
  Arbeta med våld


  Länk: http://demokratinsps...

   
  4 Jun

  Den solidariska genen av Göran Greider

   

   IMG

  Bland alla de länkar jag sparat finns några under rubriken ”Människans natur”. Minns att jag var en smula tveksam, väl medveten om att det är ett kontroversiellt begrepp. Biologi och natur har betraktats med skepsis i vissa sammanhang. Sociobiologin, som exploaterats politiskt kan ha bidragit till det. Talesättet att ”kasta ut barnet (biologin) med badvattnet” passar ovanligt väl in här.

  Göran Greider gör upp med vänsterns generella ovilja mot naturvetenskap och biologi i Den solidariska genen som utkom i år på Ordfront.

  Darwins evolutionsteori kom att vantolkas av efterföljare, bland andra Thomas Huxley, menar Greider, och han ser Richard Dawkins inflytelserika Den själviska genen som en sociobiologisk efterföljare till Huxleys uttolkning av Darwin.

  Redan boktiteln visar vad Göran Greider är ute efter – att vederlägga sociobiologins ensidiga syn på människan som en aggressivt konkurrerande och istället plädera för att vårt släkte har överlevt och utvecklats främst som sociala och samarbetande varelser.

  Greider berättar om rön från arkeologi, genetik och samhällsvetenskap som pekar på att människor alltid har varit tvungna att sluta sej samma i större och mindre samarbetande grupper. När vi för hundratusentals år sedan tvingades klättra ner från träden, var vi utsatta och svaga i förhållande till den miljö som mötte oss på marken. Utan en gruppgemenskap hade människa inte klarat att överleva som art.

  Jag är imponerad av hur Göran Greider, utan att själv vara biolog, har kunnat samla och uttolka så mycket av naturvetenskaplig lärdom. Hans framställning är på intet sätt dogmatisk – läsaren ges inblick i olika motstridiga sätt att tolka de vetenskapliga rönen. Det hela är lättsamt och med poetisk blick på den nära naturen. Greider är också ärlig med sin politiska utgångspunkt för skrivandet. Han ger även mängder av referenser.

  Boken rymmer också tänkvärda reflektioner kring rasism, dess bakgrund och utveckling, liksom funderingar kring näthatets psykologi.

  Demokratins psykologi känns en smula mer begriplig efter läsningen av Den solidariska genen. Boken vidgar mina tankar om vad demokrati är.

  Anders Fagerlund


   

  Kommentarer inaktiverade.

  Logga in