Raoul Wallenberg-kalendern – ett julklappstips!


Omslagets skyddspass tillhör familjen Horvath-Lindberg och är fotograferat av Karl Gabor

 

 

Den syriske poeten Faraj Bayrakdar arresterades 1987 för ”suspekt politisk verksamhet”  Han satt sedan femton år i fängelse där han torterades. Exakt ett år från idag, den 28 november 2013 kommer det att vara hans tur att stå som  dagens namn i Raoul Wallenberg-kalendern. Faraj kommer att finnas där tillsammans med Moder Teresa, Martin Luther King jr, Anna Politkovskaja och 351 personer till. Citat ur Ola Larsmos introduktion: ” Med den här kalendern vill vi visa att det varje dag sker sådana mirakel, där någon vågar livet för någon annan. De människor vi har valt att ta med står för helt olika politiska och religiösa åskådningar, men de har inte använt våld , och de har tagit stora risker för att försvara andra människors rättigheter.”

 

Jag vet inte om jag skulle ha modet att stå upp som hjältarna i kalendern. Men vi  kan åtminstone bidra genom att visa på andra som vågat – varför inte kalla dem hjältar. Som konsult i förskolan fick jag ofta frågor kring hur man skall hantera och besvärliga barn. Det var mycket samtal om gränser och bemötande av osociala  och destruktiva beteenden. Ibland försökte jag föra in samtalet på den positiva aspekten – vem kan man peka på och föreslå barnet som ”role model”? Finns det någon annan än den ofta våldsamme actionhjälten- Batman, Hulken, eller vem det nu kan vara?  Jesus? – nej, han går numera sällan hem i vår sekulära värld. Kanske kan Raoul Wallenberg-kalenden utgöra en liten start och inspiration, en källa att ösa ur för den som vill hitta exempel på modiga människor att berätta om. Kalendern ges ut av Forum för levande historia. Den kostar bara 59 kronor.

 

Kalenderomslaget  är ett av de skyddspass som utfärdades av Raoul Wallenberg och hans medarbetare i Budapest 1944, och som räddade tusentals.