Om det kalla kriget

Nytt idag på hemsidan Psykologi för demokrati: Om hur det var att leva under kärnvapenhot. Även om alldeles för mycket kärnvapen ännu finns, var hotet som starkast under åren efter andra världskriget fram till senare delen av 1980-talet. Jag ställer frågan om vi i Sverige trodde att vi levde i ett slags ”tjuffe” – en fredad zon?

Läs mera här: http://demokratinspsykologi.se/det-svenska-tjuffet