TEMAN MED TEXTER

 • Demokrati
 • Empati
 • Etik och moral
 • Fördomar
 • Främlingsfientlighet och rasism
 • Historia
 • Identitet
 • Kultur
 • Litteratur
 • Människans natur
 • Mänskliga villkor och rättigheter
 • Media
 • Mobbning
 • Ondska
 • Politik
 • Politikeryrket
 • Politisk extremism
 • Politiska biografier
 • Revolutionens psykologi
 • Samhällskritik
 • Samhällsnormer
 • Skola
 • Skola och demokrati
 • Tillit
 • ANSLAGSTAVLA

  Storebror ser dig


  Länk: http://demokratinsps...

   
  Den solidariska genen


  Länk: http://demokratinsps...

   
  Arbeta med våld


  Länk: http://demokratinsps...

   
  3 Feb

  Påminnelse om klasskillnader i vården

  Psykisk hälsa en klassfråga

   

  I dagens nummer av ETC skriver Roya Hakimnia som doktorerar i hälso- och sjukvårdsforskning vid Uppsala Universitet. Hon påminner om hur långa köerna är till avancerad psykoterapeutisk behandling, bland annat dialektisk beteendeterapi som har visat sej effektiv vid olika slags självskadebeteende.

  Heder till Roya för att hon lyfter fram hur många som inte har pengar går miste om effektiv behandling av psykologer. Varför ska det vara så svårt för samhället att finansiera samtal hos legitimerade psykologer och psykoterapeuter? En stor orättvisa och en outnyttjad resurs.

  Som det nu fungerar är köerna långa för att komma i åtnjutande av psykoterapi hos kompetent personal. De med pengar kan köpa tid hos privatpraktiserande. Måste det vara så?

  Anders Fagerlund


   
  Logga in