Hur långt har världen kommit sedan 1936?

tank med ringar 2

Några datum från det år då min farmor gick bort och pappa fick sorg:

16 augusti 1936. De olympiska spelen i Berlin avslutas. En propagandatriumf för Adolf Hitler. Han låter släppa ut vita duvor på olympiastadion. En symbol för fred.

Två månader senare:

23 oktober – Tyskland och Italien stöder Francisco Franco med ”frivilliga” och vapen.

24 oktober – Tyskland erkänner det italienska kejsardömet Abessinien efter Mussolinis invasion med bland annat stridsgas.

25 oktober – Adolf Hitler och Benito Mussolini tillkännager axeln Rom-Berlin.

Någon som vill dra några jämförande paralleller med vår tid?