Maria Johansdotter

 

 

MB900415678

 

För en tid sedan såg jag den fina filmen Tomboy som handlar om Laure som vill vara pojken Mïchael. I anslutning till filmen skrev jag Vad heter du? – en artikel om hur och varför vi människor är så benägna att kategorisera och sätta olika företeelser i fack, om vår förhållning till osäkerheter i det vi varseblir och tolkar.

Människor som inte lätt låter sej indelas i kategorin kvinna eller man får svårigheter som delvis har med dessa psykologiska fenomen att göra.  Så har det förmodligen alltid varit. Och så var det för Maria Johansdotter, huvudpersonen i Västerbottensteaterns lunchteater.

Under namnet Magnus Johansson verkade Maria som musiker med stor framgång och var vida känd i början av 1700-talet. Liksom Laure i Tomboy, tvingades till slut Maria/Magnus att bekänna vem hen var. ”Är du pojke eller flicka?” ”Kvinna eller man?”. Omgivningen kräver ett svar, tar inte hänsyn till det ambivalenta. Straffet blev hårt.

Om detta öde handlar pjäsen. Med enkla medel skildras de avgörande årens dramatik i Maria Johansdotters liv. Musiken bidrar till att det intensiva känslospelet hela tiden hålls vid liv

Ännu en dag spelas pjäsen. Vad den vita hästen har med det hela att göra? Gå och se!