Att gå från handling till ord

 

 IMG

Den ideella organisationen Män för jämställdhet i Umeå arrangerade på lördagen en föreläsning inom ramen för Kulturnatta. Hans Åberg presenterade  boken ”Arbeta med våld Vägledning till psykologisk våldsbehandling” som ges ut i dagarna.

Att gå från handling till ord innebär att känslor som annars bara blir destruktiva handlingar istället tar sej mera konstruktiva uttryck, ett annat språk – ord och meningar istället för vanmäktigt våld. Hans Åberg har varit en av initiativtagarna till Mansmottagningen mot våld i Uppsala, MVU, och efter lång erfarenhet är han övertygad om att relationsvåld kan stoppas.

Han åskådliggör tydligt och konkret under föreläsningen hur en våldsutövare först får genomgå ett bedömningssamtal och sedan intervjuas för en kartläggning av vad personen har för tidigare erfarenheter av våld.

När sedan behandlingen har inletts ska personens berättelse relateras till våldet. Den viktiga frågan blir då ofta : ”Det du säger – hur har det att göra med det våld som du har varit med om?”

Behandlingen i sker grupp – en verksamhet med ambitioner om psykologisk utveckling, under professionell ledning. Samtidigt pågår individuella insatser, ibland både före, under och efter gruppverksamheten. Boken innehåller ett antal exempel på hur ett samtal kan gå till.

Verksamheten vid Mansmottagningen i Uppsala är vetenskapligt förankrad med god grund i aktuell forskning

Lars Jalmert har skrivit ett kapitel med rubriken Män och manlighet – våld och icke-våld. Ett kapitel om den så viktiga samverkan med andra aktörer finns också med liksom ett kapitel om genus.

Även om de flesta som begår våldsbrott är män, måste vi vara vaksamma på att även kvinnor har denna problematik. Kvinnor sjukförklaras lättare än män när det gäller grova våldsbeteenden. Ann-Sofie Hansson Pourtaheri skriver i kapitlet Kvinnor och våld: ”Vi hjälper inte den som har den problematiken, och vi lär oss inget om oss själva och vår egen våldsbenägenhet genom att sjukförklara kvinnors användning av våld.”

Det är en viktig händelse , närmast en milstolpe att den här boken har kommit till. När människor  utövar våld mot sin omgivning är det nödvändigt att de får behandling för att ändra sitt beteende, men som Hans Åberg säger: ”Få tycker sej ha metoder för att arbeta med detta.” Boken fyller därför en stor lucka.

Enligt baksidestexten rekommenderas Arbeta med våld för universitets-  och högskolestuderande, yrkesverksamma inom området relationsvåld, den som möter utövare av våld – vittnen och utsatta. Dessutom rekommenderas boken för  de som är engagerade i frivilligorganisationer. Även andra intresserade och alla som varit personligen berörda av våldet inkluderas bland dem som bör kunna läsa boken med behållning.

 

-0-

”Det här är ju lovande”

Ärkebiskop K.G. Hammar efter studiebesök på Mansmottagningen mot våld i Uppsala.

Hans Åberg är leg. psykolog och leg. Psykoterapeut. Han är numera pensionär, men fortsätter att arbeta med de frågor han skriver om i boken. Bland annat har han utbildat personal i Ryssland och Vitryssland.

Medförfattare till Arbeta med våld är Ann-Sofie Hansson Pourtaheri leg. psykolog och leg. psykoterapeut vid Rättspsykiatriska enheten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala – även hon mångårig medarbetare vid MVU, samt Lars Jalmert, leg. psykolog och jämställdhetsforskare, professor emeritus vid Stockholms universitet.

Män för jämställdhet är en organisation som jobbar med antivåldsfrågor ur ett maskulinitetsperspektiv både lokalt, nationellt och internationellt.