Ta experimenten med en nypa salt

 

 

I en pressrelease från APS, eller Association for Psychological Science, citeras en artikel i tidskriften Perspectives on Psychological Science.

 

Frågeställningen var:

Stämmer det  som forskare kommer fram till i laboratoriet när dessa resultat prövas i verkligheten?

Eller på forskarspråk: Hur stor är den externa validiteten?

 

I den här artikeln  hävdas  att man kommer fram till nedslående fakta vad beträffar tillämpbarheten av socialpsykologiska laboratorieexperiment.

 

Särskilt  när man genom metaanalys undersökte studier om könsskillnader visade det sej att forskningsresultaten inte var tillräckligt hållbara i konfrontationen  med miljön utanför laboratoriet.