Information för seniorkollegorna

 

Detta ska bli ett nöje!

Efter gemensam lunch ska jag informera om hemsidan Demokratins psykologi för mina äldre psykologkollegor i seniornätverket i Umeå.Vi träffas på Café Station.

Jag berättar om hur och varför skrivandet startade och visar hur det är upplagt.

Nätverket har initierats av Ann-Marie Frisendahl. Den som är pensionerad psykolog och vill delta kan vända sej till henne.