Tillgångar och skulder i relationer

 

 

Lena Anderssons kolumn på dn.se den 16 juni 2012 handlar om hur relationer är skuldbemängda – att i all mänsklig samhandling ingår ett viss mått av kalkylerande. Det må finnas underförstådda självklarheter och krav – som kan vara legitimerade eller ej, men  faktum kvarstår – vi gör kalkyler. Det kan kallas för kyligt beräknande att tänka så, men Lena har en poäng. Inom psykoterapi har skulden ofta en central plats – upplevd och/eller reell.

 

Den ungerskfödde psykoanalytikern och familjeterapeuten Ivan Boszormenyi-Nagy som bildat den familjeterapeutiska skolan Contextual therapy och som har fått relativt stort inflytande framförallt i USA. Han har bland annat skrivit den inflytelserika boken Invisible Loyalties.

 

Skulder och tillgångar över och inom generationerna tas upp i Contextual Therapy. ”Relational ethics” är ett centralt begrepp som innefattar anknytning, vård, ömsesidighet, lojalitet, arv och skuld.

 

Det är inte ovanligt att depressioner och ångest hör samman med en känsla av att ha drabbats ”orättvist” av livet och att andra i ens närhet har ”tagit för sej på min bekostnad”.