Något jag skulle vilja

 

Vad gör dej lycklig och hur kan du nå dit? Vad är demokrati och hur genomför vi den?

 

Frågorna handlar om hur människor ser på ett gott liv – för sej själv och för medmänniskorna. Hur tänker, känner och handlar man för att nå dit? Hur mycket utrymme för påverkan finns? Hur mycket makt över det egna livet? Hur viktigt är den egna tillfredsställelsen jämfört med andras?

 

 

Jag skulle kunna gå till forskning och läsa om det här. Och det gör jag. Skulle kunna läsa i i böcker, tidningar och tidskrifter, lyssna på radio, se på TV för att få svar. Det gör jag med – men:

 

Jag vill också fråga själv! Är nyfiken på människor av kött och blod. Möten. Att förmedla vidare.

 

Förstår du mej? Hur gör jag?

 

Om någon frågade mej skulle mitt eget svar handla om just det här. Berättelser som finns i möten. Och möten som finns i berättelser.