Psykologi för demokrati


Av Anders Fagerlund

Länkar till blogginlägg och andra texter här till vänster.

I mobilen, tryck på rutan uppe i högra hörnet.

Om sajten, litet om mig och kontaktuppgifter här nedan.

Demokratin kan inte tas för given. Den finns inte för evigt enbart av egen kraft. Den kräver vård och värn, kunskap och aktiva människor. Demokratin finns inte bara i maktens centrum utan också i vårt nära samhälle. Genom inflytande i arbete och fritid, i skolan, i bostadsområdet, tar vi ansvar för vårt gemensamma samhälle.

Vi ska vara på vår vakt mot antidemokratiska strömningar och psykologin är då en viktig kunskapskälla.

Psykologi för Demokrati ska bidra till att sprida kunskap om hur människan under hela sin livscykel etablerar och vidmakthåller en demokratisk hållning.

Psykologi för Demokrati ska verka för ett jämställt samhälle och tar ställning mot rasism och främlingsfientlighet.

Jag heter Anders Fagerlund, är psykolog och författare till texterna om inte annat anges och kan nås på e-post: anders.fagerlund94@gmail.com