Tunnelbanan bidrar till biltrafik?

Jag är intresserad av debatten om kollektivtrafiken i Sveriges städer. Umeå växer och förr än vi anar kan problemen vara likartade i Umeå som i Stockholm och Göteborg. Skalan är mindre, men geografin kan komma att skapa problem vid utbyggnad även här.

Läser i dagens DN.se om forskning kring samhällsnyttan av utbyggnaden av tunnelbanenätet i Stockholm. Som väntat blir resultatet mycket positivt. Jag blir dock undrande över artikelns vinkling att tunnelbanan bidragit till ökad biltrafik. I mina ögon är detta en skruvad logik. Forskarnas (artikelförfattarens?)  tankegång är följande:  tunnelbanan gjorde det möjligt att bygga längre bort från centrum. Och mera avlägsen bebyggelse skapade en större biltrafik.

Att biltrafiken ökat är säkert riktigt liksom att  antalet personkilometer med bil ökar med avståndet från centrum. Men att lägga ”skulden” för detta på tunnelbanan – det kan jag inte gå med på. Till att börja med byggde man där man byggde av många anledningar – även att det gick att bygga vägar att köra bil på. Det var under en tid när man såg mycket positivt på privatbilismen och gynnade den. Så på samma sätt kan man lägga ”skulden” för ett avlägset Hässelby på vägbyggen. Dessutom ligger det mycket närmare till hands att skylla ökad bilism, på att människor väljer att åka bil, än på att det finns en tunnelbana.

dn.se