Påminnelse om klasskillnader i vården

Psykisk hälsa en klassfråga

 

I dagens nummer av ETC skriver Roya Hakimnia som doktorerar i hälso- och sjukvårdsforskning vid Uppsala Universitet. Hon påminner om hur långa köerna är till avancerad psykoterapeutisk behandling, bland annat dialektisk beteendeterapi som har visat sej effektiv vid olika slags självskadebeteende.

Heder till Roya för att hon lyfter fram hur många som inte har pengar går miste om effektiv behandling av psykologer. Varför ska det vara så svårt för samhället att finansiera samtal hos legitimerade psykologer och psykoterapeuter? En stor orättvisa och en outnyttjad resurs.

Som det nu fungerar är köerna långa för att komma i åtnjutande av psykoterapi hos kompetent personal. De med pengar kan köpa tid hos privatpraktiserande. Måste det vara så?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *