Psykologin tas i bruk av övervakningssamhället

IMG

 

I samband med Mänskliga rättighetsdagarna 2014 tilldelades Edward Snowden Ordfronts demokratipris. En rörd pristagare medverkade på videolänk och fick stående ovationer av en stor publik. Även Glenn Greenwald deltog med hjälp av videokonferensteknik. Den yrvakne journalisten Greenwald slog på datorn på morgonen hemma i Brasilien och insåg att hundratals i det avlägsna Sverige betraktade  honom. Han bad att få återkomma när han klätt sej.

Leopard förlag har översatt Greenwalds bok  om Snowdens avslöjanden och dess konsekvenser No Place to Hide med den svenska titeln Storbror ser dig. 

Greenwald hade en nyckelroll som publicist för att hjälpa Edward Snowden att nå ut med sitt budskap. Numera vet de flesta, tack vare honom, att USAs underrättelsetjänst tar del av data- och teletrafik världen över och i princip har möjlighet att följa all okrypterad information på internet och tele. I boken berättar Greenwald om skeendet under ett par hektiska veckor 2012 då han lärde känna Snowden och ger en sammanfattnig av vad övervakningen innebär. Han berättar också om hur USA:s och dess allierade Englands myndigheter agerade som följd av avslöjandena.

I samband med prisutdelningen i Umeå bloggade jag om Snowdens framträdande och kommenterade kort.

När jag nu läst Greenwals bok slås jag av att underrättelseorganisationernas verksamheter också har många aspekter som berör psykologin. Citat direkt ur boken:

”Den brittiska övervakningsmyndigheten använder sej också av en arbetsgrupp bestående av beteendevetare, bland annat psykologer, i syfte att utveckla tekniker för ’personbaserad inhämtning på nätet’ och ’strategisk influensstörning’.”

Verksamheten bygger bland annat på sociologi och psykologi. Greenwald beskriver hur lögner och vilseledning kan involvera psykologisk kunskap om socialt samspel och interaktion.

Som psykolog är jag underkastad ett etiskt regelverk som förbjuder användning av psykologisk vetenskap i den här typen av verksamhet.

Yrkesetiska principer för psykologer i Norden

Där finns bland annat följande:

Undvikande av missbruk/skada:
Psykologen undviker att psykologisk kunskap eller tillämpning missbrukas och ansvarar
för att minimera skada som inte kunnat undvikas eller som kan förutses.
Psykologen medverkar inte i aktivitet som syftar till att med fysiska eller psykiska
tvångsmedel (”indoktrinering”, ”hjärntvätt”, tortyr) – eller hot om sådana tvångsmedel:
–  avtvinga någon information eller bekännelse.
–  förmå någon att röja, förneka eller ändra egen eller andras livsåskådning, politiska,
religiösa eller etiska övertygelse
samt försöker aktivt förhindra att psykologisk kunskap används i sådana aktiviteter.

I den etiska koden  som gäller för USA:s psykologer finns stora likheter med vad jag själv, som svensk och nordisk psykolog, har att hålla mej till. Men kan inte hitta någon likadan formulering om missbruk av psykologisk kunskap som i den nordiska – även om några övergripande formuleringar i USA:s etiska kod kan vara möjliga att tolka i samma riktning.

De etiska regler  som gäller för brittiska psykologer är mer inriktade på psykologens arbete med klienter jämfört med de nordiska och amerikanska motsvarigheterna vilka täcker in ett bredare verksamhetsområde.

Det är en angelägenhet för nordiska psykologer att fråga brittiska och amerikanska kollegor vad som pågår.

 

Greenwald 2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *