Om ondska

I radioprogrammet Naturmorgon  juli 2011 berättade Anders Börjesson  om katten och hussvalorna.  De efterlängtade och älskade flygande sommargästerna betraktades med lystna ögon av katten som  smög omkring med blickarna uppåt mot uthusets tak.

Vi känner igen scenariot från hur naturprogrammen annars brukar te sej.  Med hjälp av olycksbådande musik och utstuderade klippsekvenser frammanas bilden av den grymma naturen . Speakern påminner om att naturen är ett ”ständigt skådespel”  och dess lag är ”äta eller ätas”. Vi identifierar sej med  offret och drar en suck av lättnad om bytet kommer undan .

Psykologin och filosofin har  alltid varit upptagen av frågan om ont och gott. Vi möter ett djur – är detta farligt för mej eller inte?  I mötet med en människa – Är människan med eller emot mej?   Psyket sorterar  blixtsnabbt –vad  är detta? Gott eller ont? Bra eller dåligt? Ätbart eller inte?  Kultur och eftertanke  lär oss sedan att nyansera  och att inte alltid lita till första intrycket. Ont och gott är inte så enkelt som det kan verka.

Emotionsforskarna Keltner och Gross  citerar Scherer:  Emotioner är : “….intelligent interface that mediates between input and output”,  dvs. något som talar om – snabbt – om hur vi ska reagera. Tanken kommer, som sagt , i ett senare skede. Våra känslor och affekter hjälper oss att förhålla oss till vad som sker inom och utanför oss. Psyket värderar ständigt det psykologiska fältet . Den tysk-amerikanske psykologen Kurt Lewins begrepp för detta var valens .

Vad har nu detta med ondska att göra?

Ann Heberlein  menar att ondska existerar som summan av de mänskliga handlingar  som får onda konsekvenser för andra människor. En förutsättning för att en händelse ska kallas ond är att den är utförd av en moraliskt ansvarig agent, det vill säga en person som är ansvarig för sina handlingar och som vet vilka konsekvenser de kan få för andra människor. ”Förutsättningen för att en handling ska betecknas som ond är att den handlande har insikt i handlingens konsekvenser samt uppsåt att orsaka skada. ” Heberlein definierar en ond människa som:  ”…. en människa som medvetet gör ont för det ondas skull, en ond människa är således en människa som njuter av att tillfoga andra varelser smärta.”

Jag är med om Ann Heberleins resonemang så långt att det är rätt att definiera ondska som skeende. Men kanske kan hennes resonemang leda till att en Adolf Hitler besparas beteckningen ”ond”. Detta om denne massmördare inte njöt av att beordra massmord, utan mera såg det som en nödvändig plikt och ett ansvar mot den ariska rasen att utrota alla ”oönskade element”. En sådan konsekvens tror jag få vill gå med på.

Även i fallet Anders Behring Breivik kan man ifrågasätta hans njutning. Även han hänvisar till sin ”skyldighet” att mörda för ett högre syfte. Skulle han inte därmed definieras som ond?

Intellektuell analys  har sin plats för att tydliggöra vårt ansvar. Vi ska reflektera över det. Men för den som är ställd direkt inför onda avsikter och handlingar gäller andra förutsättningar. Det är här de  omedelbara reflexerna kommer in. Värderingarna är givna – det handlar om för eller emot.

Så hur gick det för svalorna i Anders Börjessons korta betraktelse?

”Så mycket kött till ingen nytta”, var kattens tanke enligt journalisten och  iakttagaren till dramat. Som dessutom i kattens ögon var ond och inget att stryka sej emot ity han inte sympatiserade med dess avsikter att mörda.  Katten är i sin tur ondskan personifierad för de nyblivna svalföräldrarna.

Börjesson må ha varit genuint intresserad av att betrakta händelseförloppet  i ladugården som en naturens självklara ordning. Men han ställde sej slutligen på det tilltänkta offrets sida.  Vi kommer inte undan sådana val. Inte ens om vi – fullt legitimt – ägnar oss åt att förstå ondskans uppkomst. Det finns en tid för allt.

Källor:

1. Börjesson, Anders. Katten och hussvalorna. Naturmorgon. u.o. : Sveriges Radio, 2011.

2. Keltner, D. och Gross, J.J. Functional Accounts of Emotions. Cognition and Emotion. 13, 1999, Vol. 5.

3. Heberlein, Ann. En liten bok om ondska. u.o. : Albert Bonniers förlag, 2010.

 

En kommentar till “Om ondska”

 1. Tror inte att ondska är något som den, som utför onda handlingar, ser som ondska själv. Det är helt enkelt en ”nödvändighet” för att uppnå vissa personliga mål. Oberoende av vad andra tycker och känner.

  Det handlar om en total brist på hänsyn och empati. Alla kan begå onda handlingar, men det medför ofta en känsla av skuld, skam och ånger.

  En genuint ond person bryr sig inte det minsta om såna känslor, eftersom de helt saknar dem. De tycker att andra människor är korkade som inte ”tar chansen” att berika sig själva när ”världen ligger öppen”.

  Det är svårt att förstå det som driver en ond människa till handlingar som vi andra tycker är moraliskt oförsvarbart. Vi försöker förstå det med våra egna värderingar, men det faller på att vi själva har känslor, moral, samvete.

  Att man kan begå onda handlingar om man själv blivit illa utsatt t.ex som barn är en förklaring, men den räcker inte för att förstå ondskans innersta väsen.

  Tror att man endast kan begripa ”fenomenet” genom neuropsykiatriska undersökningar. Det har ju visat sig ett en s.k psykopat har områden i hjärnan (amygdala) som inte är utvecklade som hos andra (ca 10% av befolkningen, samma över hela världen) och dessa saknas redan i moderlivet och dessa personer är ”obotliga”.

  // Anita

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *