Bort med ras! Tyvärr Zouhir, du har fel.

2013-12-07 11.10.07 2

2013-12-07 11.20.23 2

Sveriges Radios Studio Ett idag. Integrationsminister Erik Ullenhag debatterade med Zacharias Zouhir, ordförande i Afrosvenskarna Stockholm och aktiv inom Vänsterpartiet.   Erik Ullenhag förbereder ett förslag att skriva om svensk lagstiftning med syftet att rensa ut rasbegreppet och ersätta detta med andra formuleringar. Ullenhag: ”Grundläggande är att vi ska inte ha en lagstiftning i Sverige som använder ordet ras när vi vet att det inte finns mänskliga raser.”  Han påminde om en mörk historia – Förintelsen grundades på ett urspårat rastänkande och i Sverige har bland annat tvångssteriliseringar legitmerats på samma grund. Rasbegreppet sätter fortfarandeen bild att det finns mänskliga raser och kan leda till fördomar.

Zacharias Zouhir menade att problemen löses inte för att man ignorerar dem och argumenterade emot att ta bort begreppet tas bort ur lagstiftningen. Han hänvisade också till att ras är ett vedertaget begrepp i andra länder, bland annat USA. ”Sverige har en tendens till färgblindhet” menade Zouhir. ”Vi måste se den diskriminering och rasism som faktiskt finns i landet.”

Debattörerna talade bredvid varann och gav inget intryck av att vilja förstå varandras ståndpunkter. Det hela gav intryck av sämsta sortens partipolitisk tuppfäktning. Vad finns för anledning att försöka vinna politiska poänger i en sakfråga som borde vara irrelevant för det kommande valet?

Zacharias Zouhir lyckades inte på övertyga om att det skulle vara kontraproduktivt att rensa ut ett  förlegat begrepp som ras. Han verkade inte ens vilja försöka förstå att rasbegreppet och företeelsen rasism är två skilda saker. Det förra en pseudovetenskaplig anakronism, det senare obehaglig nutidsverklighet. Jag förstår inte hur Zouhir menar att rasbegreppet behövs  för att vi blir mera varse rasismen. Snarare göder det rasismen.