Andrea Räder om bröderna Grimm på Bokcafé Pilgatan i Umeå

img_1007-3

Snövit känner du säkert till, liksom Törnrosa och Hans och Greta. Sagor som berättats länge, lästs av barn och föräldrar, filmatiserats av Disney. Och kanske vet du att sagorna skrevs av bröderna Grimm … eller vänta nu, skrevs inte utan nedtecknades.

Dessa bröder har blivit hyllade som föregångare eller förtalade litet på samma sätt som Staffan Westerberg idag – gubbar som skapat ångest hos barn. Men jag tror att få vet mer än så. Vilka var de då? Många nyfikna lyssnade på författaren och tecknaren Andrea Räder som berättade om Jacob och Wilhelm Grimm vid en bokfrukost på Bokcafé Pilgatan i Umeå igår.

Bröderna föddes i slutet av 1700-talet och växte upp i en liten tysk stad under knappa omständigheter. De blev tidigt faderslösa, levde och arbetade hårt, tätt tillsammans, stöttade och kompletterade varandra. Tack vare släktingar och mecenater kunde de studera juridik, men de kom aldrig att arbeta som jurister utan ägnade sig istället åt språkvetenskap. Deras intresse för sagorna väcktes när de forskade i det tyska språkets rötter och började snart samla in och skriva ned vad de fick höra i sin bekantskapskrets. Där upptäckte de en skatt av berättartradition, inte bara av tyskt ursprung utan i ett vidare mellaneuropeiskt sammanhang.

Sagorna som bröderna Grimm nedtecknade var på ett plan enkla, spännande berättelser, avsedda för förströelse och gemenskap, men de berörde ofta också existensiella frågor, moral och etik – något om de båda bröderna var mycket medvetna om och ville framhäva.

Den första samlingen sagor gavs ut 1812 och kom efterhand ut i många nya versioner.

Tyskland var ett klassamhälle, bestående av småstater med varierande styrelseformer, ofta mycket auktoritära. För att kunna utföra sitt arbete var Jacob och Wilhelm beroende av välvilja hos den furste som anställde dem. De var frispråkiga med liberala idéer, och kom i onåd då de tog initiativ till protester i samband med en statskupp. För ett tid övervägde de att lämna Tyskland, men lyckades ta sig till Berlin där de under sista åren av sina liv arbetade på Humboldtuniversitetet med en tysk ordbok. Wilhelm, som var sjuklig dog 1859, några år före Jacob.

Detta och mycket annat berättade Andrea Räder om, varsamt och lyhört intervjuad av bibliotekarien Hans Millgård.

img_1004-2

Under en timmas tid delade Andrea med sig av sin entusiasm kring bröderna Grimm med detaljer och färg. På eftermiddagen samma dag läste hon sagor, också det på Bokcafé Pilgatan.

Andrea Räders bok heter BRÖDERNA GRIMM – inte bara Snövit. Anna Höglund har illustrerat och originalteckningarna finns att se på Bokcaféet.

Slutligen – om du tror att du vet något om bröderna Jacob och Wilhelm Grimm efter att ha sett filmen om dem – glöm det. Lyssna istället på Andrea Räder. Hon ger kunskaper och känsla för dessa båda herrar och vad de åstadkom.

Vi som gick ut denna kalla förmiddag i december höll värmen ända hem.