Wästberg citerar Foerster. Ett tecken?

Viss finns det all anledning att utreda hur vår demokrati fungerar. Nyligen har alliansregeringen förordnat folkpartisten Olle Wästberg som utredare. Han ensam ska under två år fundera över bland annat så svåra frågor som varför allt färre är politiskt engagerade och varför det står stilla med politisk representation i invandrartäta områden. Wästberg citerar statistik som visar att femton procent av de röstberättigade är födda utanför Sverige, men bara åtta procent av politikerna. Vår demokrati bygger till stor del på osjälviskt arbete av många engagerar runt om i landet runt om i landet – folkrörelsedemokrati. Människor har engagerat sej för sin hemort och ställt upp många gånger utan egen vinning. Wästberg citerar en av mina absoluta favoritförfattare, Svante Foerster som skriver i Klasskämpen:

(Huvudpersonen Erik Johannes Lagus samtalar med en kvinna):

”Vilka är de vackraste ord du vet? Frågade hon späd i min famn.

Och jag svarade med samma uppriktighet:

– Votering är begärd och skall verkställas.”

Wästberg kallar det här citatet: ”…en lysande illustration till det gamla folkrörelseidealet; de som inskolats i det formella beslutsfattandet.” Och visst, det håller jag med om. Men det är också intressant att Olle Wästberg just nu, inför valet 2014, citerar just det här. Foerster, som dog tragiskt alltför ung, var intimt förknippad med Socialdemokratin. Enn Kokk skriver om Svante Foerster här. Bland annat skrev han åtskilligt i tidningen VI, som åtminstone på den tiden var språkrör för Kooperationen. Och inför ett tidigare riksdagsval (2006?) citerade Göran Person när han talade i Sundsvall just det utdrag som Wästberg nämner. Ska vi se detta som ännu ett frieri till vänster från ännu en socialliberal – att folkpartisten Wästberg väljer att citera Foerster? I en artikel i Dagens Arena tar Wästberg också upp ännu ett av de jätteproblem som kommer att måsta tacklas från en vänsterståndpunkt: Att folkstyret blir allt mindre relevant och undergrävs av det internationella kapital som inte känner några gränser. Per Svensson tog med oro upp samma tema på ett seminarium i år – åter i ett klart liberalt och konservativ sammanhang. Att det finns strömningar inom Folkpartiet som gärna ser ett samarbete med S är inget nytt. Är det här är bara ytterligare en liten signal åt det hållet?