Att lita alltför mycket på hjälp från nätet

Bilfärden på järnvägsbron i Sveg är utgångspunkt för en längre text. (Länk se nedan.) Grundtanken är att vi måste se upp med att överlåta för mycket av vårt omdöme till internet och andra yttre hjälpmedel. Till syvende och sist måste vi alltid pröva och värdera all information. Risken om vi inte gör det är betydligt större än en liten felkörning i terrängen.

https://demokratinspsykologi.se/haller-vi-pa-att-tappa-omdomet/