Umeå, vad är problemet? Se till att bevara ryktet som kulturhuvdstad

Littfest fredag den 18 mars 2016

Märkligt – Umeå är den enda av Sveriges universitetsstäder som inte är fristad för minst en förföljd författare. Det berättade Erik Jonsson, koordinator för Littfest, i en intervju för SVT.

 

IMG_0616 (2)

Ola Larsmo

Vad är en fristad för författare och varför behövs det? Ola Larsmo förklarade det här pedagogiskt när han inledningstalade på Littfest 2016 seminarium Safe havens – om flykt, fristäder och författande.

En författare som inte kan uttrycka sig fritt i sitt hemland får under en tidsperiod ett stipendium som innebär fritt uppehälle i en svensk stad.

Som det andra största mottagningslandet i världen för fristadsförfattare har Migrationsverket beviljat uppehållstillstånd till över 20 fristadsförfattare som förföljts eller hotats i sitt hemland på grund av sitt arbete.

I Sverige får författaren en fristad under två år för att kunna leva och fortsätta arbeta med sitt yrke i trygghet. Kommunen som bjuder in, lovar att stå för försörjningen under de två åren.

Bland dem som mottagit stipendiet i Sverige märks bland andra nobelpristagaren Svetlana Alexijevitj.

Författare behöver skydd eftersom det fria ordet ofta är ett hot mot regimer. En författare behöver inte vara ett geni, men kan ändå sättta ord på människors tankar och blir därmed det först offret i en strävan att trycka ned opposition.

Orden i sig själva och deras innebörd är laddade, makthavare vill kontrollera dem för att att passa in i den rådande ordning de upprätthåller. Den tyske litteraturprofessorn Victor Klemperer skrev The Language of the Third Reich då han gömde sig i Berlin under andra världskriget. Han insåg att det tyska språket var hotat och ville skapa en ordbok för att rädda undan orden och deras betydelse. Ordet ”jude” var tidigare ganska neutralt för Klemperer, men han visar hur det gradvis under 1930-talet även för honom själv kom att mer och mer fyllas med negativa innebörder. Detta på grund av den nazistiska propagandan. Klemperers bedrift och hans verk är ett av många exempel på hur en författare kan stå för motstånd.

 

IMG_0605

Ahmed Mohamed

Ahmed Mohamed från Somalia kom sommaren 2015 till Skellefteå. Han berättade om ett positivt mottagande, har hunnit få ett nätverk på kort tid.

 

IMG_0607

Samira Motazedi

Iranska Samira Motazedi i Göteborg berättade om svårigheter och motstånd hon mött i kontakter med det officiella Sverige.

 

IMG_0608 (2)

DJ Stalingrad

Den ryske aktivisten och författaren DJ Stalingrad bor på Åland med uppehållstillstånd i Finland.

 

IMG_0613 (2)

Gunnar Ardelius

Författarförbundets ordförande Gunnar Ardelius betonade vikten av kollegialt stöd för fristasförfattarna.

 

IMG_0610 (2)

Sven-Olov Edvinsson

Umeås centerpolitiker Sven-Olov Edvinsson var den som för tio år sedan motionerade om att Umeå skulle bli författarfristad. Beslutet togs också enhälligt, men processen har förhalats på grund av juridiska turer. Några sådana hinder finns inte längre – så hur kommer Umeå budgetstyrande nu att besluta?

Är Umeå fortfarande en Svensk kultur(huvud)stad? Då borde valet vara enkelt – gör Umeå till en ny fristad för författare som under hot står upp för det fria ordet.

 

IMG_0611 (3)

Oskar Ekström

Oskar Ekström var moderator för samtalet.

 

Medverkande:

Ola Larsmo. författare, litteraturskribent, ordförande i Svenska Pen.

Ahmed Mohamed, somalisk författare.

Samira Motazedi, flykting från Iran och skribent på tidskriften Glänta.

DJ Stalingrad, rysk aktivist och författare.

Gunnar Ardelius, Författare, ordförande i Sveriges författarförbund.

Sven-Olov Edvinsson (C). 1:e vice ordförande i Umeås kommunfullmäktige.

Modrator Oskar Ekström, teaterproducent, redaktör för antologin Fria ord på flykt.