Stäng av mobilen – annars!

Monitor jan 2016

För en tid sedan hamnade jag på bio bredvid en kroppsbyggare som talade i mobiltelefon under filmen. Han blev uppringd av någon som vill köpa något på Blocket. När jag bad honom stänga av var vi nära att råka i slagsmål. Jag minns mer av den konfrontationen än av filmen.

Så vad har egentligen folk för inställning till detta med mobilen i offentliiga sammanhang? Vad är okej och inte okej?

I senaste numret av Monitor on Psychology finns några spännande siffror som jag inte kan undanhålla er alla fina läsare av Psykologi för demokrati. Tidskriften citerar siffror från en attitydundersökning som gjorts av Pew Research Center.

Åtta av tio mobilanvändare i USA anser att mobiltelefonen ofta är störande i sociala sammanhang.

89 procent hade använt mobilen under det senaste evenemanget de bevistade. Men bara 26 procent av dessa angav att orsaken var att de ville hålla sig utanför det som pågick eller att de var uttråkade. Betydligt fler – 46 procent – hade delat bilder eller video eller sökt ytterligare information – 38 procent.

77 procent ansåg att det är okej att använda mobilen medan de går på gatan. Även en hög andel av de svarande kunde acceptera att mobilen användes på allmänna färdmedel, eller under köande – 75 resp 74 procent.

Däremot på restaurang var det mindre okej – bara 38 procent (ändå ganska många) tyckte det. Ännu färre kunde tänka sig att surfa eller tala i mobiltelefon vid en familjemiddag – bara tolv procent bejakade detta. Och på bio då? Bara fyra procent okejar detta. Jag hade väl bara otur som stötte på en representant för denna minoritet.

En intressant skillnad också vad gäller betygsnivåer från high school. Höganvändare av mobiltelefoner – 4 till 5 timmar per dag – har väsentligt lägre genomsnittliga betyg än låganvändare – 1 till 1,5timmar per dag.  De som använde mobiltelefon mycket rapporterade också en mindre tillfredsställelse med livet.

Vore spännande se om svenska mobilanvändare ser annorlunda på saken. Jag tippar att en svensk undersökning skulle ge liknande resultat.