Kommentar till Sofia Mirjamsdotter

Sofia Mirjamsdotter i Sundsvall kommenterar Hagamannens frisläppande och de känslor det väcker:
http://www.st.nu/…/skilj-pa-fornuft-och-kansla-nar-hagamann…
Jag instämmer i hennes kloka ord om förnuft och känsla. Formellt har Hagamannen avtjänat sitt straff. Många i Umeå – av alla kön – är med rätta starkt upprörda. Det handlar inte om en frigivning av vem som helst. En av anledningarna till den extra upptrissade stämningen i Umeå kan vara att det tidigt blev känt att Lindgren har en stark återfallsrisk. Då nämndes inget om krav på behandling i frivård. Det det kan upplevas som motsägande att en person släpps ut bland folk samtidigt som budskapet är: “Ni bör se upp”. Osäkerheten växer och skapar motreaktioner.