Anna Odell samtalade på Umeå Europeiska Filmfestival

Anna 7

Anna Odells hyllade film Återträffen visas under Umeå Europeiska Filmfestival. Med den vann hon två guldbaggar 2014 för bästa film och bästa manuskript. Hon var dessutom både regissör och huvudrollsinnehavare. Återträffen var hennes examensarbete på Konstfack där hon i ett tidigare projekt, Okänd kvinna, agerade krisdrabbad och blev tvångsomhändertagen inom psykiatrin. Okänd kvinna kommer att visas i Stockholm 2015.

I lunchsamtalet “Att göra film som konstnär” intervjuades Anna Odell i måndags av Clarissa Siimes från Umeågalleriet Verkligheten.

Odell berättade enkelt och prestigefritt om sina verk. Hon lämnar till åskådaren att avgöra vad det ska kallas. Hon ser innehållet som det viktiga, inte etiketten. Hon vill söka sej fram, kallar sitt skapande för undersökningar. Hon har inte använt mycket av färdiga manus, utan låter istället verket växa fram i ett trevande samspel med utvecklingen och i dialog. Många av scenerna i Återträffen, som den där hon lyfts ut från festen, skedde utan repetition och i ett flöde där skådespelarna enbart hade en ram att utgå från.

Anna Odell är påfallande öppen om sin bakgrund och vad den har haft för betydelse för det hon gör i yrket. Hon gör ingen hemlighet av att hon haft svåra upplevelser och att de till stor del präglar vad hon nu gör i sitt konstutövande. Någon frågade var hon får sitt mod ifrån och svaret handlade om hur hon tvingats att leva med skrämmande och svåra situationer och att livet har lärt henne att våga trots att hon är rädd. Ett genomgående tema i det hon gör är att påvisa en individs utsatthet och underläge.

Okänd kvinna och i viss mån Återträffen kan uppfattas samhällskritiskt i det att de skildrar företeelser med stor allmängiltighet, skola och sjukvård. Men Anna Odell lämnar tolkningarna till åskådaren, har inget färdigt budskap. I sina kommentarer är hon kritisk mot framförallt hur psykiatrin har agerat, men hennes slutsatser gäller enskildheter av vad hon själv har varit med om. Trots att hon arbetar i team känns hon ensam i sin konst, i kontrast till sjuttiotalets svenska scen med konstutövare som tillsammans tydligt formulerade samhällskritik med budskap om gemenskap, solidaritet och förändring.