”Det som inte går att mäta finns inte”

 

Om du ska läsa något idag, läs detta: ”Professionalism nedvärderas i den marknadsstyrda staten”

 

På dagens dn.se skriver Shirin Ahlbäck Öberg och Sten Widmalm vid Uppsala universitet om bakgunden till att  konkurrensen blev honnörsord inom offentlig verksamhet – och hur det sedan har utvecklats i fel riktning. Tanken var god, men det hela har spårat ur och artikelförfattarna beskriver en av orsakerna. På sitt akademiska språk talar de om sådant som får följder för oss alla. De beskriver en offentlig värld där de som ska gör jobbet riskerar att tappa i självständigt ansvar och omdöme. Det är rätt att utvärdera, men när bara det mätbara beaktas missas det viktigaste. Eller som det uttrycks i artikeln: ”Det som inte går att mäta finns inte”.

 

Personal som ser som sin viktigaste uppgift att uppfylla yttre kriterier riskerar att tappa i professionellt omdöme. Den kritik som framförts mot polisen på senare tid är ett exempel. Ett annat är hur primärvården styrs emot att pricka av förstagångsbesök till förfång uppföljningar och återbesök.

 

Som kund i det offentliga  vill jag slippa ha att göra med den som ängsligt ägnar sej åt att ”plocka pinnar” på jobbet .