Vad är demokrati?

Demokrati som politisk process:

Citat ur Norstedts svenska ordbok 2003:

”Politiskt system i vilket regeringsmakten i princip företräder folkviljan., sådan den kommer fram genom fria, allmänna och hemliga val och där vissa medborgerliga rättigheter, t.ex. yttrande- och församlingsfrihet, är garanterade….”

Fritt citat ur Norstedts uppslagsbok. Prisma 2003:

”(grek) folkstyre. Statsskick där majoritetens vilja utövar ett avgörande inflytande på styrelsen. Demokratin förutsätter sålunda alla myndiga mäns o kvinnors lika deltagande i den politiska bestämmanderätten (formaldemokrati). Den moderna formen härför är den allmänna och lika rösträtten. Gm denna utses en folkrepresentation (parlament, riksdag) med beskattande o lagstiftande myndighet. Om folkrepresentationen i sin tur utser den verkställande regeringen råder parlamentarisk demokrati.  En annan form är t.ex. den i USA, där statschefen, presidenten, som utövar den verkställande makten, utses genom allmänna val. Demokratin förutsätter medborgarnas likhet inför lagen samt personliga fri– o rättigheter som yttrande-,  tryck o församlingsfrihet…..”

Wikipedia. Citat maj 2011:

”Demokrati är ett statsvetenskapligt begrepp som syftar på några besläktade former av styrelseskick där makten i (oftast) en stat utgår från dess medborgare via allmänna och fria val, oftast av förtroendevalda representanter till dess parlament”….” Som politisk filosofi bygger demokrati på att alla medborgare har en serie fri- och rättigheter, de demokratiska fri- och rättigheterna. Det finns flera varianter av demokrati, med olika nivå på representativitet och frihet för medborgarna, till exempel direktdemokrati och representativ demokrati.”

För en geomgång av olika demokratibegrepp se här på Wikipedia.

Vilka länder är demokratiska? Se vidare här:

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *